Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Kế toán tổng hợp Công ty Kế Toán Kho 2018
Kế toán kho
Xem khóa học

Người quản lý: Nguyễn Mạnh CườngNgười quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán tổng hợp Công ty Kế Toán Kho 2018

Một trong những vị trí kế toán viên từng phần hành (cùng với Kế toán doanh thu, Kế toán tiền lương, Kế toán thanh toán,…) làm việc tại kho chứa hàng hóa, nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. Và mỗi doanh nghiệp lại có công tác quản lý kho khác nhau tuỳ thuộc vào đặc thù ngành nghề mỗi mảng kinh doanh riêng – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

  • (1)