• Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại 2017

  Hiện nay một doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có thương mại, dịch vụ rất nhiều. Khi lập báo cáo tài chính cần phân biệt doanh thu và chi phí cho sản xuất riêng, thương mại riêng và dịch vụ riêng. Từ đó cân đối các tài khoản trên Hệ thống BCTC mới đúng được. Khóa học này là sựa lựa chọn nhiều nhất cho các bạn học để đi xin việc làm.

 • Phần 2

  1 Học liệu
 • Phần 3

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Sổ sách kế toán

 • Buổi 9 - Tổng kết

  1 Phản hồi