• Khóa học thực hành kế toán xây dựng 2017

  Làm kế toán xây dựng không hề khó nếu bạn Hiểu: Hợp đồng thi công, dự thầu, dự toán, Bóc tách chi phí, Nghiệm thu công trình, Hạch toán chi phí cho các công trình, Tính giá thành các công trình, hạng mục, Hiểu hết tính chất các tài khoản kế toán trong công ty xây dựng. Tất cả có trong khóa học kế toán xây dựng 2017.

 • Phần 2

 • Phần 4

  1 Học liệu
 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Sắp xếp chứng từ kế toán

  Tất cả hóa đơn, chứng từ trong khóa học được sắp xếp lại ở đây theo từng loại để Học Viên thuận tiện cho việc tìm kiếm, theo dõi và kiểm tra.

 • Tổng kết khóa học

  1 Phản hồi