• Khóa học thực hành kế toán dịch vụ sửa chữa Ô tô 2017

  Làm thế nào để kế toán trong doanh nghiệp sửa chữa ô tô làm tốt công việc của mình. Theo dõi được toàn bộ hệ thống doanh thu - giá vốn của các hợp đồng sửa chữa, định mức vật tư cho vào từng hợp đồng sao cho phù hợp, Lương nhân công phân bổ , Công cụ và TSCĐ trong khóa học này được phân bổ ra sao. Cách lập BCTC và sắp xếp in sổ sách kế toán loại hình này.

 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Tổng kết

  1 Phản hồi