• Khóa học thực hành kế toán khai thác cát đá 2018

  Khai thác là một loại hình sản xuất khá đặc thù, vì sản phẩm khai thác như cát, đá được hình thành từ các chi phí liên quan: Chi phí bơm hút, phí tài nguyên, thuế môi trường cũng như tiền phí cấp quyền. Do đó phương pháp giá thành của công ty khai thác cát đá là rất quan trọng bạn cần biết để làm cho loai hình doanh nghiệp này.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Tổng kết

  1 Phản hồi