• Khóa học thực hành kế toán xuất ăn công nghiệp 2018

  Cách lập định mức suất ăn, cách phân bổ chi phí theo tiêu thức hợp lý cho các suất ăn công nghiệp, cách tính lương bếp, hạch toán tính giá thành cân đối các chỉ tiêu liên quan khác, tất cả có trong nội dung khóa học sản xuất xuất ăn công nghiệp năm 2018

 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần 10

 • Tổng kết

  1 Phản hồi