Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán sản xuất - gia công 2018

  Loại hình doanh nghiệp vừa sản xuất vừa gia công nó là sự kết hợp giữa sản xuất và gia công song song với nhau. Các chi phí đầu vào khi hạch toán bạn cần xác định đúng chi phí cho riêng từng loại. Có như thế thì việc tính giá thành song song hai mảng mới đúng được. Việc lập báo cáo tài chính của sản xuất và gia công cần phải theo dõi riêng biệt cho hai mảng để cân đối các chỉ tiêu liên quan hai mảng hợp lý nhất cho loại hình công ty này.

  Teachers
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần 10