• Khóa học thực hành kế toán lắp ráp 2018

  Kế toán lắp ráp là một trong những loại hình sản xuất nhưng nó có một số bước đặc thù hơn sản xuất mà bạn cần nắm bắt đúng vấn đề. Tại khóa học này kế toán Việt Hưng xây dựng để lập được BCTC công ty lắp ráp đúng theo quy trình. Cũng như gửi tới các bạn các hồ sơ của doanh nghiệp lắp ráp cần có.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8