Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học thực hành kế toán sản xuất nội thất 2019

    Vì tính chất của công ty sản xuất nội thất là sản xuất các kích cỡ bàn ghế tủ các loại... theo yêu cầu của khách hàng,  chính vì thế bạn rất khó khăn trong việc lập định mức và tính giá thành các sản phẩm. Trong khóa học sản xuất nội thất Kế toán Việt Hưng xây dựng phương pháp giá thành đúng nhất cho loại hình này. 

    Teachers
  • 1 Trang
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu