• Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn 2019

  Khóa học nhà hàng khách sạn được các bạn học viên đăng ký rất nhiều trong thời gian vừa qua bởi vì tính đặc thù và phức tạp cần xử lý.

  Đó chính là hai phương pháp giá thành song song giữa nhà hàng và khách sạn.

  Nhà hàng cần chú ý nhất ở định mức món ăn, cân đối kho, thì khách sạn là định mức dịch vụ tương ứng với giá phòng.

  Một công ty vừa có nhà hàng vừa có khách sạn yêu cầu kế toán có một sự hệ thống kiến thức rất tốt để xử lý công việc.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần 10

 • Tổng kết

  1 Phản hồi