Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất có Thương Mại 2019

  Hiện nay một doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có thương mại rất nhiều.

  Khi lập báo cáo tài chính cần phân biệt doanh thu và chi phí cho sản xuất riêng và thương mại riêng 

  Từ đó cân đối các tài khoản trên Hệ thống BCTC mới đúng được. Khóa học này là sựa lựa chọn nhiều nhất cho các bạn học để đi xin việc làm.

 • 3 Trang
 • 1 Học liệu
 • 1 Học liệu
 • 1 Hỏi - Đáp