Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán khách sạn 2020

  Khóa học kế toán khách sạn có gì mới, những điểm mới và hay nhất ở khóa học này đó chính là các kinh nghiệm thực tế : Là sự cân đối doanh thu, chi phí, giá vốn, là định mức món ăn miễn phí cho khách, cách cân đối vật liệu, dụng cụ cho các phòng nghỉ khách sạn, và Phương pháp giá thành chuẩn nhất cho loại hình này.

  Tất cả có hết trong khóa học kế toán khách sạn 2020

  Teachers
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8