• Khóa học thực hành kế toán vận tải cho thuê 2020

  Hiện nay việc kinh doanh nhiều lĩnh vực trong một doanh nghiệp rất nhiều, trong đó đối với lĩnh vực vận tải thường có kèm thêm phát sinh việc cho thuê. Và việc hạch toán doanh thu, chi phí cho từng mảng là rất cần phải chi tiết rõ ràng để lập được BCTC hợp lý nhất cho lĩnh vực vận tải, cho thuê. Tất cả có trong khóa học kế toán tổng hợp vận tải, cho thuê 2020 này.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8