Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất - Thương Mại - Dịch vụ 2019

  Hiện nay một doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có thương mại, dịch vụ rất nhiều.

  Khi lập báo cáo tài chính cần phân biệt doanh thu và chi phí cho sản xuất riêng, thương mại riêng và dịch vụ riêng.

  Từ đó cân đối các tài khoản trên Hệ thống BCTC mới đúng được. Khóa học này là sự lựa chọn nhiều nhất cho các bạn học để đi xin việc làm.

  Teachers
 • 1 Học liệu
 • Phần 4

  Chưa mở
 • Phần 5

  Chưa mở
 • Phần 6

  Chưa mở
 • Phần 7

  Chưa mở
 • Phần 8

  Chưa mở
 • Phần 9

  Chưa mở
 • Phần 10

  Chưa mở
 • TỔNG KẾT

  Chưa mở