Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán nhà hàng 2020

  Khóa học kế toán nhà hàng cần gì? Đó chính là định mức nguyên vật liệu các món ăn, định mức này xây dựng sao cho phù hợp dễ làm và cơ quan thuế chấp nhận ngay khi quyết toán. Phương pháp đúng nhất của kế toán nhà hàng là gì, tất cả sẽ có đầy đủ trong khóa học kế toán nhà hàng 2020.

  Teachers
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9