Trang

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Các yêu cầu hoàn thành

1. PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

1.1.Tải phần mềm

Học viên truy cập vào link: http://lamketoan.vn/tai-ve/phan-mem-ke-toan-misa-sme-net-2017

1.2.Cài đặt phần mềm

-  Trước khi cài misa Học viên cần kiểm tra máy đã có hoặc đã bật framework chưa. Nếu bật rồi thì thôi chưa bật thì kiểm tra như sau:

+ Đối với WIN7. Học viên vào Controlpanel/ Program để kiểm tra

+ Đối với WIN8, WIN10 học viên vào Controlpanel/Uninstall a program/Turn windows features on or off và tích vào các ô của 2 mục đầu tiên

-   Khi Học viên tải xong phần mềm về thì nhấn vào file vừa tải xuống để cài đặt.

Link hướng dẫn cài đặt misa: 

2. PHẦN MỀM SKYPE

-   Học viên vào link: http://lamketoan.vn/tai-ve/phan-mem-skype

-  Tải về xong Học viên click vào cài đặt.

3. PHẦN MỀM ULTRAVIEWER

-  Học viên truy cập link: http://lamketoan.vn/tai-ve/phan-mem-truy-cap-may-tinh-tu-xa-ultraviewer

-  Tải xong Học viên click vào để cài đặt

4. HƯỚNG DẪN SAO LƯU PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Vào Start/ All Programs/ MISA SME.NET 2017/ MISA SME.NET 2017 Tool/ Data Manager 2017/ nhấn Đồng ý

- Đặt chuột vào dữ liệu cần sao lưu nhấn Sao lưu

- Nếu phục hồi thì Click Phục hồi/ Chọn tệp phục hồi (lưu file cần phục hồi ở đâu thì tìm đến ổ đó để lấy ra phục hồi. Lưu ý file phục hồi phải có đuôi.mbk). Sau đó nhấn Phục hồi

Link hướng dẫn sao lưu phục hồi: 

Sửa lần cuối: Thứ Bảy, 1 tháng 8 2020, 10:38 AM