Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học thực hành kế toán du lịch 2018

    Hiện nay du lịch rất phát triển, Do đó các bạn đăng ký học khóa học này để phục vụ tốt cho công việc của mình, Bởi lý do du lịch là loai hình dịch vụ nhưng bạn cần làm đúng quy trình. Theo dõi doanh thu chi phí theo tour,  và phương pháp tập hợp cân đối chi phí liên quan để khi kiểm toán doanh nghiệp bạn được bảo vệ tối đa nhất.

    Teachers
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu