Skip to main content

1 Courses

Kế Toán Kê Khai - Báo Cáo Thuế
Kê khai thuế
Preview Course

Manager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị MếnTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

Kế Toán Kê Khai - Báo Cáo Thuế

Đây là vị trí công việc đòi hỏi không chỉ có kiến thức chuyên môn mà phải có kinh nghiệmsự nhạy bén để xử lý các tình huống có thể phát sinh đối bất kì doanh nghiệp nào đều phải có. Phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế, thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng. Vậy để DN kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi - hãy tham gia khóa học ngay hôm nay!

  • (2)