Skip to main content

11 Courses

Kế toán tổng hợp HCSN Dự Án 2020
Kế toán hành chính sự nghiệp
Preview Course

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán tổng hợp HCSN Dự Án 2020

Đơn vị HCSN thực hiện các dự án mang tính chất xã hội có các hoạt động chủ yếu dựa trên những dự án mang tính chất xã hội và sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước cấp như dự án tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ sinh sản, xây dựng cầu đường,...

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp HCSN Dự án 2016
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  Kế toán tổng hợp HCSN Dự án 2016

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp HCSN Đơn Thuần 2016
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Manager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp HCSN Đơn Thuần 2016

  HCSN đơn thuần là các đơn vị HCSN có nguồn thu chủ yếu từ ngân sách nhà nước, ví dụ như UBND, Sở tài chính, Sở du lịch, Phòng Công Thương, chi cục thuế,… Khác với đơn vị HCSN có thu thì kế toán HCSN đơn thuần là không có khoản thu ngoài, mà chỉ sử dụng ngân sách nhà nước để chi tiêu cho các hoạt động và cuối cùng thì quyết toán & báo cáo tài chính đơn vị - cùng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay trong đây!

 • (0)
 • Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu - Trường Học
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Teacher: Nguyễn Thị HoaTeacher: Nguyễn Mai AnhTeacher: Ngô Thị Thuý là

  Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu - Trường Học

  Trường học là 1 trong những đơn vị HCSN có thu, trong đó các khoản thu trong trường học như thu phí, học phí của học viên, các khoản thu khác… Và để làm tốt quy trình kế toán trong đơn vị trường học bạn cần hiểu rõ quy trình làm việc luân chuyển chứng từ trong đơn vị, kết chuyển nguồn kinh phí, các báo cáo liên quan, các chi phí thường xuyên để lên BCTC hành chính sự nghiệp - cùng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay trong đây! 

 • (16)
 • Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu 2020
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Manager: Cao Thị LamTeacher: Ngô Thị Thúy LàTeacher: Nguyễn Thị MếnTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu 2020

  Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu mang đặc tính là phát sinh các khoản thu được hình thành dựa trên dự án, chính sách bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước. Như các khoản nguồn thu nhất định tới từ viện phí của bệnh nhân (bệnh viện) hay học phí của học sinh (trường học),... Để hiểu hơn về các khoản kinh phí, tài chính phát sinh, phương pháp tính toán & cách lên BCTC rõ ràng - cùng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay trong đây!

 • (3)
 • Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu - Trường Học 2017
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course
  Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu - Bệnh Viện 2016
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Manager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp HCSN Có Thu - Bệnh Viện 2016

  Bệnh viện là 1 trong những đơn vị HCSN có thu, trong đó các khoản thu trong bệnh viện như viện phí KCB,... làm rất nhiều công việc khác nhau. Vị trí đòi hỏi có có chuyên môn và kĩ năng - một người mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì đừng vội vàng vào các cơ sở bệnh viện để ứng tuyển vị trí kế toán viên vì có thể bạn sẽ thất bại - cùng tham gia khoá học kinh nghiệm ngay trong đây!

 • (1)
 • Thực hành kế toán HCSN Ngân Sách Xã
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Preview Course

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  Thực hành kế toán HCSN Ngân Sách Xã

 • (2)