• Khóa học thực hành kế toán sản xuất bê tông tươi 2018

  Sản xuất bê tông tươi là một loại hình sản xuất mà hiện nay các bạn học viên tham gia rất nhiều vì các yếu tố cần thiết cho khóa học như: Định mức vật tư các loại mác bê tông tươi khác nhau, từ định mức chuẩn khóa học đưa ra phương pháp tính giá thành cho các loại Mác bê tông phù hợp nhất.

  Giáo viên
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Tổng kết

  1 Phản hồi