Chuyển tới nội dung chính

8 Khoá học

Kế toán tổng hợp trong Công ty Tư Vấn Xây Dựng
Kế toán xây dựng
Xem khóa học
Kế toán tổng hợp Chuyên Sâu Công ty Xây Dựng
Kế toán xây dựng
Xem khóa học
Kế Toán Tổng Hợp Xây Dựng - Xây Lắp
Kế toán xây dựng
Xem khóa học
Kế toán tổng hợp Công ty Xây Dựng Cơ Bản 2018
Kế toán xây dựng
Xem khóa học
Xây Dựng 2017
Kế toán xây dựng
Xem khóa học

Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xây Dựng 2017

Làm kế toán xây dựng không hề khó nếu bạn Hiểu: Hợp đồng thi công, dự thầu, dự toán, Bóc tách chi phí, Nghiệm thu công trình, Hạch toán chi phí cho các công trình, Tính giá thành các công trình, hạng mục, Hiểu hết tính chất các tài khoản kế toán trong công ty xây dựng. Tất cả có trong khóa học kế toán xây dựng 2017.

  • (0)