Skip to main content

8 Courses

Xây Dựng 2017
Kế toán xây dựng
Preview Course

Manager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị MếnTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

Xây Dựng 2017

Làm kế toán xây dựng không hề khó nếu bạn Hiểu: Hợp đồng thi công, dự thầu, dự toán, Bóc tách chi phí, Nghiệm thu công trình, Hạch toán chi phí cho các công trình, Tính giá thành các công trình, hạng mục, Hiểu hết tính chất các tài khoản kế toán trong công ty xây dựng. Tất cả có trong khóa học kế toán xây dựng 2017.

  • (0)