Skip to main content

2 Courses

Kế toán tổng hợp Công ty Xuất Nhập Khẩu 2017
Kế toán xuất nhập khẩu
Preview Course

Manager: Cao Thị LamTeacher: Nguyễn Thị MếnTeacher: Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán tổng hợp Công ty Xuất Nhập Khẩu 2017

Đa phần kế toán xuất nhập khẩu thường hạch toán sai các bút toán liên quan đến nhập khẩu hàng hóa và khó khăn trong việc xử lý các tình huống phát sinh vì thiếu kinh nghiệm thực tế và chuyên môn. Nhằm giúp bạn chưa có kinh nghiệm hiểu rõ hơn về công việc cũng như nắm vững các nghiệp vụ của một kế toán xuất nhập khẩu  – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

  • (1)