Chuyển tới nội dung chính

17 Khoá học

Khóa học thực hành kế toán du lịch
Kế toán thương mại dịch vụ
Xem khóa học

Giáo viên: Cao Thị Hằng

Khóa học thực hành kế toán du lịch

Là loại hình dịch vụ đặc biệt có nghiệp vụ kế toán đặc thù theo dõi, quản lý tốt doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp còn cần phải đảm bảo quản lý hàng hóa tránh quá hạn sử dụng, gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp  – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (21)
 • Khóa học kế toán hợp tác xã
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Khóa học kế toán tổng hợp trong Công ty Kinh Doanh Thương Mại
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Giáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu NgaGiáo viên: Nguyễn TâmGiáo viên: Cao Thị HằngGiáo viên: Nguyễn Thị HiếuGiáo viên: Nguyễn Thị LệGiáo viên: Nguyen van ChungGiáo viên: Tâm Việt

  Khóa học kế toán tổng hợp trong Công ty Kinh Doanh Thương Mại

  Là loại hình dịch vụ đặc biệt có nghiệp vụ kế toán đặc thù theo dõi, quản lý tốt doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp còn cần phải đảm bảo quản lý hàng hóa tránh quá hạn sử dụng, gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp  – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (8)
 • Kế toán tổng hợp Dịch Vụ SPA 2020
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Dịch Vụ SPA 2020

  Là loại hình dịch vụ đặc biệt có nghiệp vụ kế toán đặc thù theo dõi, quản lý tốt doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp còn cần phải đảm bảo quản lý hàng hóa tránh quá hạn sử dụng, gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp  – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp Thương Mại DịchVụ 2020
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Thương Mại DịchVụ 2020

  Lĩnh vực thương mại sẽ bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán hàng trong nước. Kế toán dịch vụ cũng cần phải thực hiện và phản ánh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành dịch vụ, giá bán sản phẩm hay xác nhận đúng kết quả kinh doanh – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (3)
 • Kế toán tổng hợp Dịch Vụ SPA 2019
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp dịch vụ Bảo Vệ
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Người quản lý: Nguyễn Mạnh CườngNgười quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Trần Thị Sơn CaGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị HiếuGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp dịch vụ Bảo Vệ

  Công ty bảo vệ có nhiệm vụ đào tạo huấn luyện nhân viên tại các mục tiêu nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại sự chuyên nghiệp cho từng nhiệm vụ mà công ty bảo vệ ký kết hợp đồng. Nghiệp vụ kế toán chú trọng tính chi phí lương của nhân viên, vì đây chính là phần chủ yếu cấu thành nên giá thành của dịch vụ bảo vệ – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (2)
 • Kế toán tổng hợp Công ty Du Lịch 2018
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Công ty Du Lịch 2018

  Ngành du lịch là sự tổng hoà của nhiều mảng như hướng dẫn du lịch, vận tải, ăn uống, khách sạn, lưu trú, vui chơi giải trí…thành một sản phẩm mới hoàn chỉnh. Đối tượng phục vụ là di độngtính phức tạp cao. Chương trình du lịch trọn gói (Tour) được coi là sản phẩm đặc trưng trong kinh doanh du lịch và lữ hành. Nghiệp vụ kế toán dịch vụ du lịch không có quá trình xuất, nhập kho, chất lượng sản phẩm không ổn định, phụ thuộc nhiều yếu tố, không có sản phẩm dở dang tạo khác biệt so với lĩnh vực khác – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (2)
 • Kế toán tổng hợp Thương Mại Dịch Vụ 2017
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Bệnh Viên Tư Nhân 2019
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Bệnh Viên Tư Nhân 2019

  Bệnh viện là loại hình kinh doanh không chịu thuế, nên đầu vào không được khấu trừ nhưng lại hạch toán vô cùng phức tạp vì liên tục có những phát sinh trong ngày. Doanh thu là các dịch vụ khám chữa bệnh như dịch vụ KCB cho bệnh nhân; đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm… cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp Bệnh Viện Tư Nhân
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Giáo viên: Nguyễn Thị Lệ

  Kế toán tổng hợp Bệnh Viện Tư Nhân

  Bệnh viện là loại hình kinh doanh không chịu thuế, nên đầu vào không được khấu trừ nhưng lại hạch toán vô cùng phức tạp vì liên tục có những phát sinh trong ngày. Doanh thu là các dịch vụ khám chữa bệnh như dịch vụ KCB cho bệnh nhân; đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm… mang lại một mức lương tương đối ổn và những chế độ đãi ngộ tốt cho kế toán mảng này – hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham gia ngay khoá học kinh nghiệm với giờ học hiệu quả ngay hôm nay.

 • (17)
 • Kế toán tổng hợp trong Công ty Dịch Vụ Spa
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học

  Kế toán thương mại dịch vụ

  Kế toán tổng hợp trong Công ty Dịch Vụ Spa

 • (5)
 • Kế toán tổng hợp trong Công ty Đào Tạo
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp dịch vụ sửa chữa Ô tô
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Công ty Thương Mại Nhập Khẩu
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Thương Mại Dịch Vụ
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học
  Khóa học kế toán tổng hợp Công ty dịch vụ Công chứng + Tư Vấn Luật
  Kế toán thương mại dịch vụ
  Xem khóa học