Chuyển tới nội dung chính

6 Khoá học

Khóa Học Kế Toán Công Ty Vận Tải Logistic
Kế toán vận tải
Xem khóa học
Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải
Kế toán vận tải
Xem khóa học

Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Trần HằngGiáo viên: Đoàn PhươngGiáo viên: Cao Thị HằngGiáo viên: Nguyễn Thị LệGiáo viên: Uông Đình ThụyGiáo viên: Nguyen van Chung

Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải

Hạch toán kế toán vận tải là một quá trình vận dụng toàn bộ kiến thức như: Xây dựng định mức dầu cho từng xe ra sao, phân bổ chi phí chung ra sao, theo dõi doanh thu – giá vốn cho từng xe ra sao. Để biết được xe nào chạy nhiều, ít trong tháng. Hiệu suất công việc của từng xe như thế nào? Tính giá thành của từng xe theo từng chuyến hàng vận chuyển – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (13)
 • Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải Cho Thuê 2020
  Kế toán vận tải
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải Cho Thuê 2020

  Thuê là một giao dịch mang tính chất của một hợp đồng dịch vụ, theo đó một người giao một vật cho một người khác sử dụng trong một thời hạn hoặc thực hiện một công việc theo yêu cầu của một người khác, với điều kiện được trả một số tiền. Đó có thể là các dịch vụ cho thuê xe, thuê nhà, thuê văn phòng, thuê thiết bị máy móc các loại,... Vậy cần phải phân bổ chi phí hạch toán sao cho hợp lý, cân đối chi phí làm sao để phù hợp doanh thu công ty – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải 2020
  Kế toán vận tải
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp doanh nghiệp Vận Tải 2020

  Hạch toán kế toán vận tải là một quá trình vận dụng toàn bộ kiến thức như: Xây dựng định mức dầu cho từng xe ra sao, phân bổ chi phí chung ra sao, theo dõi doanh thu – giá vốn cho từng xe ra sao. Để biết được xe nào chạy nhiều, ít trong tháng. Hiệu suất công việc của từng xe như thế nào? Tính giá thành của từng xe theo từng chuyến hàng vận chuyển – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (3)
 • Kế toán tổng hợp Doanh Nghiệp Vận Tải 2017
  Kế toán vận tải
  Xem khóa học