Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Kế toán tổng hợp Công ty Sản Xuất Gia Công 2018
Kế toán gia công
Xem khóa học

Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán tổng hợp Công ty Sản Xuất Gia Công 2018

Gia công hàng hóa là một phương thức sản xuất hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu từ bên đặt gia công. Trải qua quá trình sản xuất, có thể là một hay nhiều công đoạn theo yêu cầu của bên đặt gia công. Vậy kế toán tại công ty gia công sản xuất có gì khác. Đặc điểm tính giá thành cho một loại hình doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có gia công có gì mới – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

  • (1)
  • Kế toán tổng hợp Công ty Gia Công 2017
    Kế toán gia công
    Xem khóa học