Chuyển tới nội dung chính

32 Khoá học

Kế toán tổng hợp trong Công ty Sản Xuất Phần Mềm
Kế toán sản xuất
Xem khóa học
Kế toán tổng hợp trong Công ty Sản Xuất Yến Sào
Kế toán sản xuất
Xem khóa học
Kế toán tổng hợp trong Công ty Sản Xuất Gỗ
Kế toán sản xuất
Xem khóa học
Khóa học kế toán tổng hợp công ty Sản Xuất Thiết Bị Gá Khuôn
Kế toán sản xuất
Xem khóa học

Giáo viên: GV Cao Thị LamGiáo viên: Cao Thị Hằng

Khóa học kế toán tổng hợp công ty Sản Xuất Thiết Bị Gá Khuôn

– Vận dụng tốt vào làm ng việc của một kế toán cho 2 mảng sản xuất, dịch vụ gia ng

– Không giới hạn số buổi học 1 kèm 1

– Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 ng việc tốt

– Kỹ năng & kinh nghiệm khi làm nghề

– Hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

– Lập các báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn

– Quy trình, định mức - đối chiếu giá thành sản xuất và dịch vụ

– Cách tư duy trong định khoản kế toán – hoàn tất mọi báo cáo liên quan

– Va chạm tình huống thực tế như đi làm cùng hướng xử lý như hợp đồng dịch vụ, so sánh giá vốn theo từng đơn hàng gia ng,...

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách, tự tin quyết toán thuế & lập thành thạo Báo cáo tài chính

– Trực tiếp giáo viên giảng dạy hỗ trợ 24/24 ngay cả khi kết thúc khoá học

 • (38)
 • Kế toán tổng hợp Sản Xuất + TMDV doanh nghiệp Bê Tông
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Công ty sản xuất Bê Tông Tươi
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Khóa học kế toán tổng hợp trong Công ty Khai Thác Cát Đá
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp trong Công ty Sản Xuất Bao Bì
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Công ty Sản Xuất Nội Thất
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Doanh Nghiệp Sản Xuất
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Doanh Nghiệp Sản Xuất May Mặc
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Sản Xuất + TMDV (new)
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học

  Giáo viên: GV Cao Thị LamGiáo viên: Hoàng Thị Thanh Mai

  Kế toán tổng hợp Sản Xuất + TMDV (new)

  Hiện nay một doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có thương mại, dịch vụ rất nhiều. Khi lập báo cáo tài chính cần phân biệt doanh thu và chi phí cho sản xuất riêng, thương mại riêng và dịch vụ riêng. Từ đó cân đối các tài khoản trên hệ thống BCTC mới đúng không gặp sai xót – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (18)
 • Kế toán tổng hợp Doanh Nghiệp Sản Xuất Cơ Khí
  Kế toán sản xuất
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Trần Thị Mỹ HạnhGiáo viên: Vũ Thị HạnhGiáo viên: Nguyễn Thị HoaGiáo viên: GV Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Cao Thị HằngGiáo viên: Nguyễn Thị LệGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Doanh Nghiệp Sản Xuất Cơ Khí

  Bạn có biết: Làm kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất cần phải làm gì? Điểm khó trong doanh nghiệp sản xuất là gì? Làm thế nào để báo cáo tài chính trong doanh nghiệp này hợp lý nhất? Hồ sơ đi kèm của doanh nghiệp sản xuất cần chuẩn bị những gì? Khi quyết toán thuế họ sẽ yêu cầu kế toán trình bày những điểm gì – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (40)