Chuyển tới nội dung chính

9 Khoá học

Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Khách Sạn
Kế toán nhà hàng khách sạn
Xem khóa học

Kế toán nhà hàng khách sạn

Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Khách Sạn

 • (5)
 • Khóa học kế toán tổng hợp Nhà Hàng
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Nhà Hàng Khách Sạn
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học

  Giáo viên: Đoàn PhươngGiáo viên: Nguyễn Thị HiếuGiáo viên: Trần Thị ThúyGiáo viên: Nguyen van ChungGiáo viên: Tâm Việt

  Kế toán tổng hợp Nhà Hàng Khách Sạn

  Nghiệp vụ chủ yếu là tập hợp giá thành dịch vụ cụ thể là tập hợp giá thành món ăngiá thành dịch vụ phòng. Và để làm tốt công việc kế toán cần nắm rõ quy trình dịch vụ cùng khâu nhập nguyên liệu hay phát sinh doanh thu,... mỗi công đoạn – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (27)
 • Kế toán tổng hợp Nhà Hàng 2020
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Nhà Hàng 2020

  Bạn có biết: Làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhà hàng cần gì, điểm khó nhất mà kế toán cần giải đáp là gì? Hồ sơ chứng từ kế toán  cần chuẩn bị những gì? Định mức nguyên vật liệu, tính giá thành món ăn - doanh thu giá vốn hợp lý. Khi quyết toán thuế họ sẽ yêu cầu kế toán trình bày những điểm gì – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp Khách Sạn 2020
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học

  Người quản lý: Cao Thị LamGiáo viên: Nguyễn Thị MếnGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

  Kế toán tổng hợp Khách Sạn 2020

  Nghiệp vụ kế toán nhà hàng khách sạn là sự tổng hợp của nhiều loại hình doanh nghiệp; trong đó lập mã công việc trong dịch vụ phòng nghỉdoanh thu dịch vụ, tính giá thành cho dịch vụ phòng nghỉ… Khi quyết toán thuế họ sẽ yêu cầu kế toán trình bày những điểm gì – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!

 • (1)
 • Kế toán tổng hợp Nhà hàng khách sạn 2019
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Nhà Hàng 2017
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Khách Sạn 2017
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học
  Kế toán tổng hợp Nhà Hàng Khách Sạn 2017
  Kế toán nhà hàng khách sạn
  Xem khóa học