Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành Kê Khai Thuế 2020 miến phí

  Là một kế toán thuế tổng hợp cần phải biết cách kê khai thuế, khấu trừ , cân đối thuế, các loại thuế khác ngoài thuế GTGT trong quá trình làm việc. Như thuế TNCN , thuế TNDN , thuế tài nguyên, Phí môi trường...
  Cách điều chỉnh các loại tờ khai thuế khi làm sai, phần trăm thuế áp dụng cho các mặt hàng sản xuất kinh doanh.

  Teachers
 • Phần 1- Giới thiệu tổng quan về khóa học

 • Phần 2

  1 Học liệu
 • Phần 3

  1 Học liệu
 • Phần 4

  1 Học liệu
 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần 10

 • Phần 11