Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học thực hành kế toán sản xuất Gạch Không Nung 2020

    Định mức gạch không nung là một trong những yêu cầu không thể thiếu ở khóa học này. Nó là cơ sở để bạn tính giá thành các sản phẩm gạch, là cơ sở để phân bổ các chi phí liên quan và tính giá thành, Lập BCTC. Tất cả có trong khóa học sản xuất gạch không nung!

    Teachers
  • 3 Trang
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu
  • 1 Hỏi - Đáp