Chuyển tới nội dung chính
 • Kế toán xây dựng cho người mới bắt đầu

  Ngành xây dựng vẫn đang thể hiện rõ vai trò quan trọng là một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi nhiều về số lượng – nhưng lại ít về chất lượng. Bám sát vào dự toán để theo dõi việc đưa NVL vào từng công trình cho khớp & đúng tiến độ. Tính giá thành công trình & hạch toán nghiệp vụ liên quan, vậy phải làm sao để quyết toán thuế lên BCTC chuẩn chỉnh – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay! 

  Read More Read Less

  Thông tin khóa học

  • 4 Trang,
  • 2 Các file,
  • 23 Các học liệu,
  • 2 Hỏi - Đáp,
  • 4 Các đề thi.
  Show More
 • Phần 6

  0% complete
 • Phần 7

  0% complete
 • Phần 8

  0% complete
 • Phần 9

  0% complete
 • Phần 10

  0% complete
 • Phần 11

  0% complete
 • Phần 13

  0% complete
 • Phần 14

  0% complete
 • Phần 15

  0% complete
 • Phần 16

  0% complete
 • Phần 17

  0% complete
 • Phần 18

  0% complete
 • Phần 19

  0% complete
 • Phần 20

  0% complete
 • Phần 21

  0% complete
 • Phần 22

  0% complete
 • Phần 23

  0% complete
 • Phần 24

  0% complete