Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học kế toán tổng hợp các loại hình Doanh nghiệp

  Giáo trình hướng dẫn về các loại hình doanh nghệp như: xây dựng, sản xuất, vận tải, nhà hàng khách sạn, thương mại, dịch vụ...Giúp kế toán hiểu được lồng ghép các loại hình trong 1 Doanh nghiệp cần phải xử lý như thế nào? Cũng như cân đối được doanh thu, chi phí cho từng lĩnh vực để đưa ra lãi lỗ phù hợp cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

  Read More Read Less

  Thông tin khóa học

  • 2 Checklists,
  • 1 Nhãn,
  • 8 Trang,
  • 4 Các file,
  • 28 Các học liệu,
  • 2 Hỏi - Đáp,
  • 4 Các đề thi.
  Show More
 • MỤC LỤC

  0% complete
 • ĐẦU KỲ

  0% complete
 • TRONG KỲ

  0% complete
 • CUỐI KỲ

  0% complete
 • MỞ RỘNG

  0% complete
 • HỖ TRỢ

  0% complete
 • TRẮC NGHIỆM

  0% complete