Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán tiền lương 2018

  Tiền lương là một trong những công việc không thể thiếu đối với kế toán, có rất nhiều vấn đề về tiền lương như lương dành cho người nước ngoài, cách tính lương NET và lương Gross ra sao, cách tính thuế TNCN cho các đối tượng … Thiết lập các công thức tính lương từ đơn giản đến phức tạp, cách làm nhanh bảng lương trên excel, cách link các hợp đồng và các chứng từ liên quan đến lương đều có hết trong kế toán tiền lương tại Việt Hưng.

  Teachers
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3

 • Phần 4

 • Phần 5