Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học kế toán dịch vụ đào tạo 2018

  Các vấn đề về lĩnh vực đào tạo như: Thuế suất, cách viết hóa đơn, cách ghi nhận doanh thu theo nhóm, theo lớp ra sao ở các trường về đào tạo, các chi phí về xây dựng trường và các quy trình về xây dựng cơ bản dở dang.Phương pháp tính giá thành để theo dõi doanh thu và giá vốn của mỗi lớp và thuộc khối, doanh thu theo khối - nhóm cũng song song tính được giá vốn theo khối nhóm.

  Tất cả có trong khóa học kế toán tổng hợp dịch vụ đào tạo Tại Việt Hưng.

  Teachers
 • Phần 2: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 3: Miễn phí

  1 Học liệu
 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7