Chuyển tới nội dung chính
  • Kế Toán Xây Dựng và Sản Xuất

    Hạch toán, tập hợp chi phí Sản xuất, Công trình. Tính giá thành sản xuất và công trình. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính ...

    Teachers
  • 1 Hỏi - Đáp