• Dạy làm kế toán trong Doanh nghiệp Xây Dựng có cả Sản Xuất

  Một doanh nghiệp vừa xây dựng, vừa sản xuất. Bạn cần làm tốt công việc kế toán trong doanh nghiệp hai loại hình song song này.

  Tất cả được hệ thống trong khóa  học xây dựng sản xuất 2019.

  Đặc biệt nhất là đó Cách cân đối giá thành theo hai phương pháp: sản xuất – Công trình, và sự phân bổ chi phí liên quan cho hai mảng ra sao, Khóa học này là chìa khóa giúp bạn hiểu rõ mọi nội dung này.

  Giáo viên
 • Phần 3

 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần10

 • Phần 11

 • Tổng kết

  1 Phản hồi