Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học thực hành kế toán dịch vụ Spa 2019

    Spa là một loại hình dịch vụ đặc biệt, để hạch toán đi đúng các dịch vụ làm đẹp bạn cần có cách tổng hợp theo loại riêng biệt, cách tập hợp chi phí liên quan và định mức nguyên vật liệu cho các dịch vụ làm đẹp. Tính giá thành cân đối doanh thu, chi phí liên quan. Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp dịch vụ spa và các lưu ý khi lập BCTC loại hình này.

  • 1 Học liệu