Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán Thương Mại Dịch Vụ 2020

  Kế toán thương mại và những vấn đề xoay quanh doanh thu ,giá vốn, chi phí, lương, khấu hao Tài sản cố định, phân bổ Công cụ dụng cụ, chiết khấu, giảm giá…

  Các vấn đề cần chú ý của khóa thương mại dịch vụ 2017 sẽ được trung tâm xây dựng đầy đủ. Cũng như gửi đến các bạn các mẫu biểu cần thiết thực tế nhất cho doanh nghiệp này.

  Read More Read Less

  Thông tin khóa học

  • 2 Trang,
  • 6 Các học liệu,
  • 1 Hỏi - Đáp.
  Show More
 • Phần 4

  0% Complete
 • Phần 5

  0% Complete
 • Phần 6

  0% Complete
 • Phần 7

  0% Complete