Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu

  Với chương trình học và giáo trình đặc biệt chi tiết từ nguyên lý tới thực hành có trọn vẹn trong kế toán cho người mới bắt đầu. Sẽ giúp cho những bạn từ một người chưa biết gì về kế toán tự tin xử lý mọi chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và là hành trang cho bạn tự tin đi xin việc làm.

  Bởi nội dung khóa học này sẽ đưa đến kết quả cuối cùng là lập được các loại báo cáo liên quan cho doanh nghiệp.

  Read More Read Less

  Thông tin khóa học

  • 1 Checklist,
  • 1 Nhãn,
  • 8 Trang,
  • 1 File,
  • 19 Các học liệu,
  • 6 Các đề thi,
  • 2 Hỏi - Đáp.
  Show More
 • MỤC LỤC

  0% complete
 • ĐẦU KỲ

  0% complete
 • TRONG KỲ

  0% complete
 • CUỐI KỲ

  0% complete
 • MỞ RỘNG

  0% complete
 • TRẮC NGHIỆM

  0% complete
 • HỖ TRỢ

  0% complete