Chuyển tới nội dung chính
  • Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp có thu 2020

    Để làm tốt công việc của kế toán tổng hợp trong đơn vị HCSN bạn cần hiểu rõ từ hệ thống tài khoản, nghiệp vụ cho đến cách sử dụng phần mềm kế toán. Đồng thời hiểu rõ cách đối chiếu các số liệu giữa BCTC so với các báo cáo khác liên quan.

    Teachers
  • 1 Học liệu
  • 1 Học liệu