loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng
 • Tóm tắt khóa học

  – Vận dụng tốt vào làm ng việc của một kế toán cho 2 mảng sản xuất, dịch vụ gia ng

  – Không giới hạn số buổi học 1 kèm 1

  – Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 ng việc tốt

  – Kỹ năng & kinh nghiệm khi làm nghề

  – Hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

  – Lập các báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn

  – Quy trình, định mức - đối chiếu giá thành sản xuất và dịch vụ

  – Cách tư duy trong định khoản kế toán – hoàn tất mọi báo cáo liên quan

  – Va chạm tình huống thực tế như đi làm cùng hướng xử lý như hợp đồng dịch vụ, so sánh giá vốn theo từng đơn hàng gia ng,...

  – Hoàn thiện hệ thống sổ sách, tự tin quyết toán thuế & lập thành thạo Báo cáo tài chính

  – Trực tiếp giáo viên giảng dạy hỗ trợ 24/24 ngay cả khi kết thúc khoá học

  Show More Show Less
  Show More