loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0

Doanh nghiệp lưu ý trước ngày 05/12/2022 phải hoàn thành báo cáo tình hình sử dụng lao động tránh nộp phạt.