Chuyển tới nội dung chính
 • Khóa học thực hành kế toán tổng hợp dành cho sinh viên

  Tại sao khi bạn đang là sinh viên không bắt tay ngay về việc tìm hiểu quy trình thực tế kế toán tại các doanh nghiệp, để khi ra trường bạn sẽ có luôn vốn kinh nghiệm làm nền tảng mãi cho sự nghiệp của mình. Bằng khóa học kế toán cho sinh viên , trung tâm xây dựng hết quy trình để khi ra trường bạn hoàn toàn tự tin lập được báo cáo tài chính cho loại hình doanh nghiệp mà bạn đi xin việc.

  Read More Read Less

  Thông tin khóa học

  • 2 Hỏi - Đáp,
  • 1 Nhãn,
  • 8 Trang,
  • 29 Các học liệu,
  • 1 File.

  Activities

  Show More
 • Phần 2

  0% complete
 • Phần 3

  0% complete
 • Phần 4

  0% complete
 • Phần 5

  0% complete
 • Phần 6

  0% complete
 • Phần 7

  0% complete
 • Phần 8

  0% complete
 • Phần 9

  0% complete
 • Phần 10

  0% complete
 • Phần 11

  0% complete
 • Phần 12

  0% complete
 • Phần 13

  0% complete
 • Phần 14

  0% complete
 • Phần 15

  0% complete
 • Phần 16

  0% complete
 • Phần 17

  0% complete
 • Phần 18

  0% complete
 • Phần 19

  0% complete
 • Phần 20

  0% complete
 • Phần 21

  0% complete
 • Phần 22

  0% complete
 • Phần 23

  0% complete
 • Phần 24

  0% complete
 • Phần 25

  0% complete
 • Phần 26

  0% complete
 • Phần 27

  0% complete
 • Phần 28

  0% complete
 • Phần 29

  0% complete
 • Phần 30

  0% complete