loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Công văn 59003/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào