loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Công văn số 4035/CTHN- TTHT năm 2023 nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài

Công văn số 4035/CTHN- TTHT năm 2023 nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0

Công văn của cục thuế HN hướng dẫn thuế nhà thầu đối với chi phí quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng số phải trả cho nhà thầu nước ngoài bị chịu thuế TNDN 10% và có thể là thuế GTGT 5%. Không phải tất cả các sản phẩm/dịch vụ công nghệ thông tin đều không chịu thuế GTGT.