loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Thông báo 2298/TB-TTKQH thống nhất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Thông báo 2298/TB-TTKQH thống nhất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0
Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023.
File đính kém Thông báo 2298-TB-TTKQH.jpg