loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng
Các yêu cầu hoàn thành

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MISA SME

1. Tải bộ cài

Học viên truy cập vào link sau để tải bộ cài. Lưu ý chọn bộ cài mới nhất tả xuống

Đường dẫn bộ cài misa DN

https://forum.misa.vn/forums/noi-tai-bo-cai-phan-mem.223/

2. Bật framework và cài đặt

Học viên nghe video hướng dẫn dưới đây từ phút thứ 1 trở đi

3. Tạo dữ liệu

Học viên nghe video hướng dẫn tại Phần 2 của các giáo trình, trang Thông tin công ty

=> Lưu ý khi tạo dữ liệu xong mở ra chưa điền mật khẩu vội mà để trống mật khẩu rồi nhấn Đồng ý để xác nhận thông tin ban đầu làm việc với dữ liệu đó. Lúc này mới điền mật khẩu. và từ lần sau mở dữ liệu ra mới được điền mk vào

=> Tên đăng nhập và mật khẩu vào dữ liệu data misa của học viên thường sẽ lấy các thông tin của học viên để khai báo

4. Add bản quyền

Học viên nghe video và làm theo hướng dẫn

Tên đăng nhập bản quyền: 0988680223

Mật khẩu: Ketoanviethung2019*

Sửa lần cuối: Thứ Năm, 27 tháng 6 2024, 2:54 PM