loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng
 • 1. Phần 1 - Hướng dẫn chung

  • 1. Kiểm tra cấu hình máy tính:

   - Hệ điều hành: Window 10 trở lên

   - Ram: 4Gb

   - Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB

   - Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office 

  • - Tải bộ cài Misa

   - Bật Framework và cài đặt

   - Tạo dữ liệu kế toán

   - Add bản quyền Misa

 • Khóa học thực hành kế toán tổng hợp dành cho sinh viên

 • Phần 2

 • Phần 3

 • Phần 4

 • Phần 5

 • Phần 6

 • Phần 7

 • Phần 8

 • Phần 9

 • Phần 10

 • Phần 11

 • Phần 12

 • Phần 13

 • Phần 14

 • Phần 15

 • Phần 16

 • Phần 17

 • Phần 18

 • Phần 19

 • Phần 20

 • Phần 21

 • Phần 22

 • Phần 23

 • Phần 24

 • Phần 25

 • Phần 26

 • Phần 27

 • Phần 28

 • Phần 29

 • Phần 30

 • HƯỚNG DẪN KHÁC

 • Tiện ích mở rộng