loader image
Chuyển tới nội dung chính
Kế Toán Việt Hưng

Công văn số 3870/2022/TCT-DNNCN khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, CKTM cho hộ kinh doanh, CNKD

Công văn số 3870/2022/TCT-DNNCN khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, CKTM cho hộ kinh doanh, CNKD

Bởi Kế toán Việt Hưng -
Số lượng các câu trả lời: 0

Công văn số 3870/2022/TCT-DNNCN khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, CKTM cho hộ kinh doanh, CNKD