Các khoá học hiện có

Kế Toán Xây Dựng 2019

Kế Toán Xây Dựng 2019

1.440.000đ 
Vào học ngay

Xây Dựng - Sản Xuất 2019

Xây Dựng - Sản Xuất 2019

2.000.000đ 
Vào học ngay

Xây Dựng Cơ Bản 2018

Xây Dựng Cơ Bản 2018

1.600.000đ
Vào học ngay

Tư vấn thiết kế Xây Dựng 2018

Tư vấn thiết kế Xây Dựng 2018

850.000đ
Vào học ngay

Xây Dựng 2017

Xây Dựng 2017

1.600.000đ
Vào học ngay

Sản xuất + Thương mại 2019

Sản xuất + Thương mại 2019

800.000đ
Vào học ngay

Sản xuất 2019

Sản xuất 2019

720.000đ
Vào học ngay

Nội Thất 2019

Nội Thất 2019

1.500.000đ
Vào học ngay

Xuất Ăn Công Nghiệp 2018

Xuất Ăn Công Nghiệp 2018

1.080.000đ
Vào học ngay

Bê Tông Tươi 2018

Bê Tông Tươi 2018

810.000đ
Vào học ngay

Gạch Không Nung 2018

Gạch Không Nung 2018

1.200.000đ
Vào học ngay

Sửa chữa Ô tô 2017

Sửa chữa Ô tô 2017

880.000đ
Vào học ngay

Sản Xuất + TMDV 2017

Sản Xuất + TMDV 2017

800.000đ
Vào học ngay

Sản Xuất 2017

Sản Xuất 2017

720.000đ
Vào học ngay

Vận tải 2017

Vận tải 2017

850.000đ
Vào học ngay